Stavebni bytové družsto LIAZ úvod kontaky Stavebni bytové družsto LIAZ
úvod aktuality kontakty o nás dokumenty služby jak na to ? informační deska
fotogalerie

Jak na to?

Lidé často zaměňují pojmy družstevní byt (nebo garáž) a byt ve vlastnictví. Pokud si pořizujete družstevní byt (garáž) dochází k převodu členských práv a povinností, pokud byt, který je ve vlastnictví, tak tento si kupujete.

K následujícím úkonům budete potřebovat příslušné formuláře, které naleznete v sekci Dokumenty. Pro zpracování většiny těchto požadavků je nutno ověřit totožnost žadatele. Při osobním doručení vaši totožnost ověří pracovnice členské a bytové evidence, při zaslání poštou musí být podpis úředně ověřen.

 

Hlášení změn počtu členů domácnosti - poplatky za odvoz odpadu

Přihlašujete-li osobu či osoby do bytu, lze změnu nahlásit osobně nebo elektronickou poštou (nikoliv telefonicky) v oddělení členské evidence, přičemž od vás budeme požadovat jméno, příjmení, datum narození, vztah vůči uživateli bytu. Odhlašujete-li,     je nutno přijít osobně a podepsat čestné prohlášení o změně.

 

Podnájem

Formulář obdržíte v kanceláři číslo 404 oddělení členské evidence, kde se dozvíte bližší informace, případně předložíte ke schválení představenstvem družstva vlastní smlouvu  o podnájmu podepsanou nájemcem bytu, podnájemníkem a pověřeným správcem svěřeného objektu.

Režijní poplatek činí 968,- Kč.

 

Postup při hlášení pojistné události

Pojistné události je třeba hlásit včas a písemně. V žádosti o náhradu škody je třeba uvádět tyto informace: jméno, adresa, telefon, číslo účtu, stručný popis pojistné události - příčinu a rozsah poškození - např. při zatečení uvést, které místnosti jsou poškozeny, jejich rozměry, druh malby (vybíleno, barevná malba, tapety) a stáří. Pokud došlo k poškození osobního majetku, je třeba rovněž uvést stáří, cenu a rozsah poškození. Vždy je dobré poškození nafotit a foto poskytnout  v elektronické podobě. Pokud budete škody opravovat svépomocí, uveďte i tuto informaci, jinak je třeba doložit faktury         za opravu.

 

Převod části členských práv a povinností

Pokud má člen družstva v užívání více subjektů, např. 2 byty, byt a garáž apod.              a převádí svá užívací práva pouze u jednoho z nich, jedná se o převod části členských práv a povinností.

Režijní poplatek činí 6.050,- Kč, režijní poplatek mezi přímými příbuznými je 2.420,- Kč (příbuznost je třeba prokázat).

 

Převod členských práv a povinností

V oddělení členské evidence (číslo dveří 404) si vyzvednete příslušný formulář, pracovnice členské evidence vám vysvětlí, jak postupovat. Dohodnete si termín zamýšleného převodu a minimálně 1 den před tímto termínem vrátíte vyplněný formulář. Bude vám vyhotovena dohoda o převodu členských práv a povinností a novému uživateli bytu (garáže) nájemní smlouva. Samotný převod potom trvá několik minut.

Další variantou může být vlastní dohoda o převodu členských práv a povinností, kterou předložíte. Jinak je postup stejný.

Režijní poplatek činí 6.050,- Kč, režijní poplatek mezi přímými příbuznými je 2.420,- Kč (příbuznost je třeba prokázat).

 

Ubytování cizince v družstevním bytě

Vyplněný formulář, který obdržíte na oddělení cizinecké policie předložíte ke schválení.

Režijní poplatek činí 363,- Kč/1 osoba.

 

Úmrtí v domácnosti člena družstva

Neprodleně ohlásit v kanceláři číslo 404 oddělení členské evidence. Pokud je známa kontaktní osoba do vyřízení dědictví, nahlásit její adresu a telefonní číslo.

 

Změna kontaktní adresy pro zasílání písemností z družstva

V kanceláři číslo 404 oddělení členské evidence vyplníte formulář.

 

Změna příjmení uživatele bytu

V kanceláři číslo 404 oddělení členské evidence vyplníte formulář.

 

Dědictví bytové jednotky ve vlastnictví

Dědictví se zpracovává na základě usnesení s uvedením nabytí právní moci.

Potřebný formulář: evidenční list vlastníka bytu

 

Změna vlastníka bytové jednotky

Převod vlastníka bytové jednotky se provádí na základě kupní smlouvy, která je již zapsána na katastru nemovitostí, případně návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Potřebný formulář: evidenční list vlastníka bytu

 

Převod bytu do vlastnictví (s již splacenou anuitou)

Příjem žádostí v průběhu celého roku, převody se provádí pololetně. Převod je možný pouze při splnění zákonem stanovených podmínek ( viz. zákon č. 72/1994 Sb.).

Potřebný formulář: žádost o převedení bytu do vlastnictví

Poplatek za převod bytu činí 6.171,- Kč včetně DPH.

 

Převod bytu do vlastnictví (s nedoplacenou anuitou)

Příjem žádostí v lednu a červenci.  V případě,  že je na objektu otevřený úvěr, je třeba doplatit aktuální výši zůstatku úvěru.  Výše doplatku anuity bude sdělena na oddělení členské evidence. Převod  je  možný pouze při splnění zákonem stanovených podmínek   ( viz. zákon č. 72/1994 Sb.).

Potřebný formulář: žádost o převedení bytu do vlastnictví

Poplatek za převod bytu činí 6.171,- Kč včetně DPH.

Stavební bytové družstvo LIAZ, Želivského 13, 466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: (+420) 483 519 111, Fax: (+420) 483 519 333, E-mail: sbdliaz@sbdliaz.cz

Firma je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXVI, vložka 152