Stavebni bytové družsto LIAZ úvod kontaky Stavebni bytové družsto LIAZ
úvod aktuality kontakty o nás dokumenty služby jak na to ? informační deska

Z důvodu celozáv. dovolené
15. 7. 2024 - 2. 8. 2024
Z A V Ř E N O !

[ více ]

fotogalerie

Jak na to?

Lidé často zaměňují pojmy družstevní byt (nebo garáž) a byt ve vlastnictví. Pokud si pořizujete družstevní byt (garáž) dochází k převodu členských práv a povinností, pokud byt, který je ve vlastnictví, tak tento si kupujete.

K následujícím úkonům budete potřebovat příslušné formuláře, které naleznete v sekci Dokumenty. Pro zpracování většiny těchto požadavků je nutno ověřit totožnost žadatele. Při osobním doručení vaši totožnost ověří pracovnice členské a bytové evidence, při zaslání poštou musí být podpis úředně ověřen.

 

Dědictví bytové jednotky

Změna evidence (v případě člena vypracování nové nájemní smlouvy) je zpracováno na základě předloženého usnesení o ukončení dědického řízení s vyznačením právní moci.

Potřebný formulář: evidenční list vlastníka bytu a evidenční list člena družstva

 

Hlášení změn počtu členů domácnosti (poplatky za odvoz odpadu)

Změnu počtu osob v bytě je třeba nahlásit osobně nebo elektronickou poštou (nikoliv telefonicky) v oddělení členské evidence, přičemž od vás budeme požadovat jméno, příjmení, datum narození, vztah vůči uživateli bytu.

 

Podnájem

Podnájem je schvalován na základě stanov představenstvem družstva. Bližší informace se dozvíte v kanceláři č. 404 - oddělení členské evidence. Ke schválení představenstvem družstva předložíte vlastní smlouvu  o podnájmu podepsanou nájemcem bytu a podnájemníkem. Případně můžete obdržet základní vzor podnájemní smlouvy.

Režijní poplatek činí 1.065,- Kč včetně DPH.

 

Postup při hlášení pojistné události

Pojistné události je třeba hlásit včas a písemně. V žádosti o náhradu škody je třeba uvádět tyto informace: jméno, adresa, telefon, číslo účtu, stručný popis pojistné události - příčinu a rozsah poškození - např. při zatečení uvést, které místnosti jsou poškozeny, jejich rozměry, druh malby (vybíleno, barevná malba, tapety) a stáří. Pokud došlo k poškození osobního majetku, je třeba rovněž uvést stáří, cenu a rozsah poškození. Vždy je dobré poškození nafotit a foto poskytnout  v elektronické podobě. Pokud budete škody opravovat svépomocí, uveďte i tuto informaci, jinak je třeba doložit faktury za opravu.

 

Převod družstevního podílu (části družstevního podílu)

Pokud má člen družstva v užívání více subjektů, např. 2 byty, byt a garáž apod. a převádí svá užívací práva pouze u jednoho z nich, jedná se o převod části družstevního podílu.

V oddělení členské evidence (číslo dveří 404) si vyzvednete příslušný formulář, pracovnice členské evidence vám vysvětlí, jak postupovat. Dohodnete si termín zamýšleného převodu a minimálně 1 týden před tímto termínem vrátíte vyplněný formulář. Bude vám vyhotovena dohoda o převodu družstevního podílu (části družstevního podílu) a novému uživateli bytu (garáže) bude vyhotovena nájemní smlouva. Samotný převod potom trvá několik minut.

Další variantou může být vlastní dohoda o převodu družstevního podílu (části družstevního podílu), kterou předložíte s úředně ověřenými podpisy. Jinak je postup stejný.

Režijní poplatek činí 6.655,- Kč včetně DPH, režijní poplatek mezi přímými příbuznými je 2.662,- Kč včetně DPH (příbuznost je třeba prokázat).

 

Převod bytu do vlastnictví (s již splacenou anuitou)

Žádosti je možno podávat v průběhu celého roku, převody se provádí pololetně. U žádostí přijatých do konce ledna se se převody uskuteční k 30. 6. a u žádostí přijatých do konce července se převody uskuteční k 31.12. Převod je možný pouze při splnění zákonem stanovených podmínek ( viz. původní zákon č. 72/1994 Sb.).

Potřebný formulář: žádost o převedení bytu do vlastnictví

Poplatek za převod bytu činí 6.788,- Kč včetně DPH.

 

Převod bytu do vlastnictví (s nedoplacenou anuitou)

Žádosti je možno podávat v průběhu celého roku, převody se provádí pololetně. U žádostí přijatých do konce ledna se se převody uskuteční k 30. 6. a u žádostí přijatých do konce července se převody uskuteční k 31.12. V případě,  že je na objektu otevřen i jiný úvěr, je třeba ve většině případů doplatit vedle anuity i tento úvěr. Výše doplatku anuity, úvěru a nutnost jeho splacení bude sdělena na oddělení členské evidence. Převod  je  možný pouze při splnění zákonem stanovených podmínek   ( viz. původní zákon č. 72/1994 Sb.).

Potřebný formulář: žádost o převedení bytu do vlastnictví

Poplatek za převod bytu činí 6.788,- Kč včetně DPH.

 

Řešení mimořádných událostí na objektech

Havarijní služba slouží  p o u z e  k řešení mimořádných událostí na objektech. Telefon 483 519 111 - v pracovní době recepce SBD LIAZ, mimo pracovní dobu je zde záznamník s nahraným odkazem na mobilní telefon právě sloužícího technika. 

 

Souhlas s evidováním čísla bankovního účtu pro účely zasílání přeplatků, především přeplatků z vyúčtování služeb a měsíčních úhrad

V případě, že uživatel bytu chce umožnit zasílání přeplatků na svůj bankovní účet, je třeba doručit osobně (s občanským průkazem z důvodu ověření totožnosti) vyplněný formulář do kanceláře č. 409 - oddělení nájmů, nebo tento vyplněný formulář s úředně ověřenými podpisy zaslat poštou na adresu družstva.

Formulář

 

Ubytování cizince v družstevním bytě

Vyplněný formulář, který obdržíte na oddělení cizinecké policie předložíte k potvrzení.

Režijní poplatek činí 399,- Kč včetně DPH/1 osoba .

 

Úmrtí v domácnosti člena družstva

Neprodleně ohlásit v kanceláři číslo 404 oddělení členské evidence. Pokud je známa kontaktní osoba do vyřízení dědictví, nahlásit její adresu a telefonní číslo.

 

Změna kontaktní adresy pro zasílání písemností z družstva

V kanceláři číslo 404 oddělení členské evidence vyplníte formulář.

 

Změna příjmení uživatele bytu

V kanceláři číslo 404 oddělení členské evidence vyplníte formulář, případně bude změna v evidenci provedena i na základě zaslané kopie dokladu dokazujícího změnu (i elektronicky).

 

Změna vlastníka bytové jednotky

Evidence nového vlastníka bytové jednotky se provádí na základě předloženého vyrozumění Katastru nemovitostí o provedeném vkladu do katastru nemovitostí.

Potřebný formulář: evidenční list vlastníka bytu

Stavební bytové družstvo LIAZ, Želivského 13, 466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: (+420) 483 519 111, E-mail: sbdliaz@sbdliaz.cz

Firma je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXVI, vložka 152