Stavebni bytové družsto LIAZ úvod kontaky Stavebni bytové družsto LIAZ
úvod aktuality kontakty o nás dokumenty služby jak na to ? informační deska

Z důvodu celozáv. dovolené
15. 7. 2024 - 2. 8. 2024
Z A V Ř E N O !

[ více ]

fotogalerie

Služby

Sestavte si rozsah služby dle potřeb Vašeho objektu - nabízíme Vám výběr z těchto variant:


VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 • vystavení příkazu k úhradě a zajištění úhrady
 • zaúčtování - faktur, bankových výpisů, termínovaných vkladů, ostatních účetních dokladů
 • vytvoření a tisk - předvahy, hlavní knihy, analytických účtů, přehled dlouhodobých záloh na opravy
 • provedení roční účetní závěrky – zaúčtování přechodných položek, uzavření účetních knih, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha k závěrce, odeslání závěrky do rejstříku, inventura účtu
 • pojištění proti živlům včetně zpracování podkladů pro případné plnění


EVIDENCE PLATEB A VYMÁHÁNÍ DLUHŮ 

 • evidence vlastníků jednotek a jejich změn vytvoření a tisk předpisu měsíčních plateb pro jednotlivce
 • sledování výše předpisu dle položek
 • sledování skutečných plateb a tisk přehledu dluhů
 • zajištění služby inkasa prostřednictvím SIPO
 • *vyhotovení a tisk upomínek
 • *vytvoření a podání návrhu na platební rozkaz
 • *vytvoření a podání žaloby

 

VYÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH ZÁLOH 

 • vyúčtování a tisk dlouhodobé zálohy na opravy na jednotlivé vlastníky
 • vyúčtování služeb včetně tisku (teplo, teplá voda, studená voda …) na jednotlivé vlastníky
 • vyúčtování a tisk ostatních krátkodobých záloh na jednotlivé vlastníky
 • zajištění vyplacení přeplatků
 • evidence placení nedoplatků

 

ÚDRŽBA, OPRAVY A REVIZE 

 • zajištění provozu domů a pozemků včetně zařízení a společ. částí technických sítí
 • evidence termínů periodických revizí
 • zajištění plnění právních předpisů požární ochrany včetně provádění pravidelních požárních kontrol
 • vedení technické a provozní dokumentace
 • zajišťování havarijní služby
 • zajištění servisu výtahů
 • *příprava a zajištění smluvních vztahů s dodavateli (teplo, TV …)
 • *zajištění rekonstrukcí a oprav společných částí včetně uzavření smluv
 • *zajištění revizí a z nich vyplývajících oprav
 • *organizace a zajištění shromážděných dat pro vyúčtování služeb (teplo, TV …)
 • *zpracování návrhů plánů oprav, rekonstrukcí a modernizací domů včetně výdajů na jejich realizaci
 • *organizace výběru dodavatelů (zpracování výzvy, rozbor předložených nabídek, zpracování přehledu)

 

ORGANIZACE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 

 • *vytvoření a distribuce pozvánky
 • *vytvoření prezenční listiny
 • *vytvoření podkladu pro zápis a konečného zápisu
 • *zajištění usnesení včetně stanovení spoluvlastnických podílů a výše potřebné pro přijetí usnesení
 • *příprava ostatních písemných materiálů
 • *organizace a vedení schůze

 

*tyto položky lze nasmlouvat v pravidelném režimu za paušální sazby nebo jednorázově v hodinové sazbě

Stavební bytové družstvo LIAZ, Želivského 13, 466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: (+420) 483 519 111, E-mail: sbdliaz@sbdliaz.cz

Firma je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXVI, vložka 152